Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

From Library of Congress Name Authority File


Netherlands. Ministerie van Justitie. Immigratie- en Naturalisatiedienst