The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Kazakh S.S.R. Qazaq SSR-īnīn︠g︡ tūrghyn u̇ĭ kodeksī