The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Makowiecki, Stanisław, active 17th century. Relacja Kamieńca wziętego przez Turków w roku 1672