The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila"--București