Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service

From Library of Congress Name Authority File


us: Academia de Științe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România. Secția de Istorie și Arheologie