The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Denmark. Lov om ekstraordinære beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i kommuner og amtskommuner