Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File

From Library of Congress Name Authority File


us: United Nations Industrial Development Organization


 • URI(s)

 • Instance Of

 • Scheme Membership(s)

 • Collection Membership(s)

 • Variants

  • us: U.N.I.D.O.
  • us: UNIDO
  • us: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
  • us: Yūnīdū
  • us: ONUDI
  • us: O.N.U.D.I.
  • us: Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
  • us: United Nations. Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
  • us: Organizat͡sii͡a Obʺedinennykh Nat͡siĭ po promyshlennomu razvitii͡u
  • us: United Nations. Organizat͡sii͡a Obʺedinennykh Nat͡siĭ po promyshlennomu razvitii͡u
  • us: United Nations. Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
  • us: United Nations Industrial Development Organisation
  • us: Birleşmiş Milletler Sinaı̂ Kalkınma Teşkilâtı
  • us: United Nations Industrial Organization
  • us: Tổ chức phát triển công nghiệp của Liên Hợp Quốc
  • us: Tổ chức phát triển công nghiệp Liên Hợp Quốc
 • Additional Information

  • Has Affiliation

    • Affiliation Address: Vienna International Centre , , Vienna 1400
    • Affiliation Address:
    • City: Vienna
    • Post Code: 1400
    • Source: UNIDO contact information, WWW Website, viewed Nov. 27, 2012
    • Source: http://www.unido.org/index.php?id=o3644
 • Exact Matching Concepts from Other Schemes

 • Earlier Established Forms

   United Nations. Industrial Development Organization
 • Sources

  • found: Industrial planning and programming series.
  • found: Small-scale manufacture of footware, 1982: t.p. (United Nations Industrial Development Organisation)
  • found: ʻAlī, M.H. Shurakāʼ fī tashwīh al-tanmiyah, 1983: t.p. (al-Yūnīdū)
  • found: Endüstrileşme Süreci İçinde Teknoloji Seçimi ve Değerlendirilmesi Semineri, 1973: cover (Birleşmiş Milletler Sinaı̂ Kalkınma Teşkilâtı (UNIDO))
  • found: Workshop on measures to improve the competitiveness ... 1993: introd. (United Nations Industrial Development Organization) introd. (United Nations Industrial Organization)
  • found: Giới thiệu một số tổ chức thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc hỗ trợ Việt nam trong công cuộc phát triển, 1995: p. 38 (Tổ chức phát triển công nghiệp của Liên Hợp Quốc (UNIDO))
  • found: Báo cáo nghiên cứu hoàn thiện chính sách kinh tê vĩ mô và đổi mới các thủ tục hành chính ... , 1999: t.p. (Tổ chức phát triển công nghiệp Liên Hợp Quốc)
 • Change Notes

  • 1980-06-04: new
  • 2012-11-29: revised
 • Alternate Formats