Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service

From Library of Congress Name Authority File


ASEAN


 • URI(s)

 • Instance Of

 • Scheme Membership(s)

 • Collection Membership(s)

 • Variants

  • us: Tung nan Ya kuo chia hsieh hui
  • us: Dong nan Ya guo jia xie hui
  • us: Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
  • us: Tōnan Ajia Shokoku Rengō
  • us: Association of South East Asian Nations
  • us: Assot︠s︡iat︠s︡ii︠a︡ stran I︠U︡go-Vostochnoĭ Azii
  • us: Association of Southeastasian Nations
  • us: Samākhom ʻĀsīan
  • us: Verband Südostasiatischer Nationen
  • us: Association des pays de l'Asie du Sud-Est
  • us: Assot︠s︡iat︠s︡ii︠a︡ gosudarstv I︠U︡go-Vostochnoĭ Azii
  • us: Association des nations d'Asie du Sud-Est
  • us: Asosasyon ng mga Bansa sa Timog-Silangang Asya
  • us: Tongnama Kukka Yŏnhap
  • us: Samākhom Prachāchāt hǣng ʻĒsīa Tawanʻō̜k Chīang Tai
  • us: Tung nan Ya kuo hsieh
  • us: Dong nan Ya guo xie
  • us: Hiệp hội các nước Đông Nam Á
  • us: Association des nations du Sud-Est asiatique
  • us: A.N.S.E.A.
  • us: ANSEA
  • us: Association of Southeast Asian Nations
  • us: 东南亚国家協會
  • us: Āsiyān
  • us: ʼA rheʹ Toṅʻ ʼĀrha Nuiṅʻ ṅaṃ myāʺ ʼA saṅʻʺ
  • us: ʼĀchīyaṃ
 • Additional Information

 • Exact Matching Concepts from Other Schemes

 • Earlier Established Forms

  • Association of Southeast Asia
 • Sources

  • found: Its Report of the meeting ... 1970.
  • found: Ou-yang, J. H. Tung nan Ya kuo chia hsieh hui chih yen chiu, 1981: t.p. (Tung nan Ya kuo chia hsieh hui)
  • found: Khaldin, M. A. ASEAN bez illi︠u︡ziĭ, 1983: t.p. (ASEAN) p. 3 (Assot︠s︡iat︠s︡ii︠a︡ stran I︠U︡go-Vostochnoĭ Asii)
  • found: The Association of Southeastasian Nations, 1982: t.p. (Association of Southeastasian Nations)
  • found: Warārin Suwannāsai. Khwāmrūammư̄ thāng kānmư̄ang khō̦ng Samākhom ʻĀsīan, 1976.
  • found: Rust, W. L. ASEAN, regionale Zusammenarbeit im Schatten der Grossmächte, c1985: t.p. (ASEAN) p. 5 (Verband Südostasiatischer Nationen)
  • found: Denis, P. L'ASEAN (Association des pays de l'Asie du Sud-Est), 1981.
  • found: Samoĭlenko, V.V. ASEAN, politika i ėkonomika, 1982: verso t.p. (Assot︠s︡iat︠s︡ii gosudarstv I︠U︡go-Vostochnoĭ Azii)
  • found: Sepulchre, C. L'ASEAN, carrefour du pacifique, 1987: t.p. (Association des nations d'Asie du Sud-Est)
  • found: Antolohiya ng mga panitikang ASEAN, 1984- : t. 1b, p.ii (Asosasyon ng mga Bansa sa Timog-Silangang Asya)
  • found: Tʻaepʻyŏngyang kyŏngje hyŏmnyŏk kwa ASEAN, 1987: t.p. (ASEAN) pref. (Tongnama Kukka Yŏnhap)
  • found: ASEAN, thīralưk khrop rō̜p 20 pī ... 1987: t.p. (Samākhom Prachāchāt hǣng ʻĒsīa Tawan ʻō̜k Chīang Tai)
  • found: Sōda, K. Tung nan Ya kuo hsieh yü Jih-pen ti kuan hsi, 1985: t.p. (Tung nan Ya kuo hsieh) p. 1 (Tung nan Ya kuo chia hsieh hui)
  • found: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), 1995.
  • found: L'Association des nations du Sud-Est asiatique, 1997: cover (A.N.S.E.A.)
  • found: ASEAN documents series, 1967-1988: t.p. (Association of Southeast Asian Nations)
  • found: Āsiyān karār̲int̲e yāthārthyaṅṅaḷ, 2009: t.p. (Āsiyān) p. facing t.p. (Asean)
  • found: Mranʻ mā Nuiṅʻ ṅaṃ kyeʺ lakʻ desa myāʺ ʼa tvakʻ sabhāva bheʺ lyhoʹ khya reʺ kui paññā reʺ kaṇḍa tvaṅʻ poṅʻʺ capʻ thaññʻʹ svaṅʻʺ choṅʻ rvakʻ reʺ lamʻʺ ññvhanʻ, [2011?]: cover (ʼA rheʹ Toṅʻ ʼĀrha Nuiṅʻ ṅaṃ myāʺ ʼA saṅʻʺ; ʼĀchīyaṃ)
 • Editorial Notes

  • [Machine-derived non-Latin script reference project.]
  • [Non-Latin script reference not evaluated.]
 • Change Notes

  • 1980-07-24: new
  • 2013-08-23: revised
 • Alternate Formats