The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Projektgruppen Sveriges internationella villkor. Sverige i världen--tankar om framtiden. English