The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Dnipropetrovsʹkyĭ instytut inz︠h︡eneriv zaliznychnoho transportu imeni M.I. Kalinina. Kafedra stroitelʹnogo proizvodstva