The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Československá akademie věd. Sekce jazyka a literatury