The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Gosudarstvennye muzei Moskovskogo Kremli︠a︡