Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service

From Library of Congress Name Authority File


Paprocki, Bartosz, 1540?-1614


 • URI(s)

 • Instance Of

 • Scheme Membership(s)

 • Collection Membership(s)

 • Variants

  • us: Paprocki, Barthélemi de Glogoly et Paprocka Wola, 1540?-1614
  • us: Paprocki, Bartholomew, 1540?-1614
  • us: Paprocki, Bartłomiej, 1540?-1614
  • us: Paprocki, Bartoloměj z Hlohol a Paprocké Vůle, 1540?-1614
  • us: Paprocký, Bartholoměg z Glogol a Paprocké Woly, 1540?-1614
  • us: Paprocký, Bartholomeus, 1540?-1614
  • us: Paprocký, Bartoloměj, 1540?-1614
  • us: Paproczky, Bartholomeus, 1540?-1614
 • Additional Information

 • Exact Matching Concepts from Other Schemes

 • Sources

  • found: His B. Paprockiego koło rycerskie, 1903.
  • found: Krejčí, K. Bartoloměj Paprocki z Hlohol a Paprocké Vůle, 1946: t.p. (Bartoloměj Paprocki z Hlohol a Paprocké Vůle) added t.p. (Barthélemi Paprocki de Glogoly et Paprocka Wola)
  • found: Erbovní pověsti v českých spisech Bartoloměje Paprockého z Hlohol, 1992: p. 9 (ca. 1543-1614)
  • found: His Zrdcadlo slawného Margkrabstwij Morawskéno, 1593: t.p. (... Bartholoměge Paprockého z Glogol a Paprocké Woly) 4th prelim. leaf (Bartholoměg Paprocký z Glogol a Paprocké Woly) leaf following leaf CLXII (... Bartholomeo Paproczky &c)
  • found: Obraz małżeństwa w "antyfeministycznych" utworach Bartosza Paprockiego na tle obyczajowych, religijnych oraz literackich zjawisk XVI i pierwszej połowy XVII wieku, 2016: page 8 (Bartosz (Bartłomiej) Paprocki; ca. 1543-1614; nobleman, heraldist, historian, and poet)
  • found: Wikipedia, October 9, 2017: English Bartosz Paprocki page (Bartosz Paprocki; also known as Bartholomeus Paprocky or Bartholomew Paprocki; Bartłomiej (Bartosz) Paprocki in Polish; Bartoloměj Paprocký z Hlahol a Paprocké Vu̐le in Czech; born 1540 or 1543 in Paprocka Wola niear Sierpc; died 27 Decmeber 1614 in Lviv; Polish-Czech writer, historiographer, translator, poet, heraldist and pioneer in Polish and Bohemian-Czech genealogy; active in Poland and, at the turn of the sixteenth and seventeenth century, in Moravia and Bohemia; wrote in Polish and Czech) Polish Bartosz Paprocki page (Bartłomiej (Bartosz) Paprocki, Bartolomej Paprocký herbu Jastrzębiec; born ca. 1540 in Paprocka Wola near Sierpc; died 27 December 1614 in Lwów) {https://en.wikipedia.org/wiki/Bartosz_Paprocki} {https://pl.wikipedia.org/wiki/Bartosz_Paprocki}
 • Change Notes

  • 1983-03-16: new
  • 2017-10-29: revised
 • Alternate Formats