Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File

From Library of Congress Name Authority File


us: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (Poland)


 • URI(s)

 • Instance Of

 • Scheme Membership(s)

 • Collection Membership(s)

 • Variants

  • us: Poland. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
  • us: Archiwum Akt Dawnych w Warszawie (Poland)
  • us: Poland. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
  • us: Archiwum Główne Akt Dawnych (Poland)
  • us: Tabularium Actorum Antiquorum Varsoviense Maximum (Poland)
  • us: Régi Iratok Fölevéltára (Poland)
  • us: Central Archives of Historical Records in Warsaw (Poland)
  • us: AGAD
 • Additional Information

  • Descriptor

    (lcsh) Archives
  • Associated Locale

    (naf) Warsaw (Poland)
  • Associated Locale

    (naf) Poland
  • Associated Language

    pol
 • Earlier Established Forms

   Archiwum Główne w Warszawie (Poland) Archiwum Akt Dawnych (Poland)
 • Sources

  • found: Its Katalog rysunków architektonicznych ... 1977: t.p. (Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie)
  • found: Its Księgi Referendarii Koronnej ... 1969: v. 1, t.p. (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie)
  • found: Its Przewodnik po zespołach, 1975-: v. 1, t.p. (Archiwum Główne Akt Dawnych)
  • found: Its Inwentarz akt I Rady Stanu Królestwa Polskiego ... 1973: t.p. (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie)
  • found: Metryka Mazowiecka. Matricularum Ducatus Masoviae codices ... 1930: v. 2, p. vi (Archiwum Główne Akt Dawnych; former name: Warszawskie Archiwum Główne)
  • found: Matricularum Regni Poloniae summaria: pt. 6, t.p. (Tabularium Actorum Antiquorum Varsoviense Maximum)
  • found: Katalog wystawy ze zbiorów Pála Domszkyego, 1998: t.p. (Archiwum Główne Akt Dawnych; Régi Iratok Fölevéltára)
  • found: Sigilla regum ... 2015: title page (Archiwum Główne Akt Dawnych) added title page (Central Archives of Historical Records in Warsaw, Poland) page xiii (Central Archives of Historical Records in Warsaw; AGAD)
 • Change Notes

  • 1983-02-07: new
  • 2015-07-22: revised
 • Alternate Formats