The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (Poland)