The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

She yuan jia ting fu ye xiao cong shu