The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Bonch-Bruevich, V. L. (Viktor Leopolʹdovich) Voprosy ėlektronnoĭ teorii silʹno legirovannykh poluprovodnikov. English