The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Xundian Huizu Yizu Zizhixian (China)