Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service

From Library of Congress Name Authority File


us: Shanghai she hui ke xue yuan. Wen xue yan jiu suo