The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Jiangsu gu ji chu ban she