Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File

From Library of Congress Name Authority File


us: Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë


 • URI(s)

 • Instance Of

 • Scheme Membership(s)

 • Collection Membership(s)

 • Variants

  • us: Orthodoxē Autokephalē Ekklēsia tēs Alvanias
  • us: Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipnis
  • us: Albanian Autocephalous Orthodox Church
  • us: AAOC
  • us: Independent Albanian Orthodox Church
  • us: Eglise Autocephale Orthodoxe d'Albanie
  • us: Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë
  • us: Orthodoxē Ekklēsia tēs Alvanias
  • us: Kisha Orthodokse Autoqefale e Shqipërisë
  • us: Orthodox Autocephalous Church of Albania
  • us: Orthodox Church of Albania
 • Additional Information

  • Earlier Established Forms

    Kisha Ortodokse Autoqefale Shqiptare Orthodox Eastern Church, Albania
  • Sources

   • found: 70 vjet të Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare, 1993: t.p. (... Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare) p. 19-20 (L'Église Autocephale Orthodoxe d'Albanie; Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë) p. 93, etc. (Albanian Autocephalous Orthodox Church (AAOC), Independent Albanian Orthodox Church; established by the Congress of Berat on Sept. 10-19, 1922. The separation of the Orthodox Church from the Greek Patriarchate meant that church services and schools could be conducted in Albanian. It was not until April 12, 1937 that the Greek Patriarch Benjamin publicly recognized the Albanian Autocephalous Orthodox Church)
   • found: Albanian-English dictionary, 1976: p. 23 and 237 (Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë)
   • found: LC PreMARC file (hdg.: Orthodox Eastern Church, Albania)
   • found: To autokephalo tēs Orthodoxēs Ekklēsias tēs Alvanias, c1996.
   • found: Info. from MBrHC, Feb. 9, 2000 (Libër i shërbesave të shënjta të Kishës Orthodokse, 1994: t.p. (Kisha Orthodokse Autoqefale e Shqipërisë))
   • found: The resurrection of the church in Albania, 2002: p. 6 (Orthodox Autocephalous Church of Albania) p. 9 (Orthodox Church of Albania)
   • found: Liturgjia Hyjnore e Atit tonë ndër shenjtorët, Joan Gojartit, 2015: copr. statement, verso t.p. (Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë)
  • Change Notes

   • 1986-10-10: new
   • 2016-02-12: revised
  • Alternate Formats