Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File

From Library of Congress Name Authority File


us: Russia. Vysochaĭshe uchrezhdennoe Osoboe sovi͡eshchanīe o nuzhdakh selʹskokhozi͡aĭstvennoĭ promyshlennosti