Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service

From Library of Congress Name Authority File


Beijing da xue. Ke xue yu she hui yan jiu zhong xin