The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Fundacja "Promocja Praw Człowieka--Badania i Nauczanie" (Poznań, Poland)