Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File

From Library of Congress Name Authority File


us: Instituti Hidrometeorologjik (Albania)


 • URI(s)

 • Instance Of

 • Scheme Membership(s)

 • Collection Membership(s)

 • Variants

  • us: Institut hydrométéorologique (Albania)
  • us: Instituti Hydrometeorologjik (Albania)
  • us: Gidrometeorologicheskiĭ institut (Albania)
  • us: Albania. Instituti Hidrometeorologjik
 • Additional Information

  • Later Established Forms

   • us: Instituti Hidrometeorologjik (Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë)
  • Sources

   • found: Klima e Shqiperise, 1972: t.p. (Republika Popullore e Shqiperise. Instituti Hidrometeorologjik)
   • found: Ngjarjet e jashtëzakonëshme hidrometeorologjike të dimrit 1962-1963 në R.P. të Shqipërisë, 1964: t.p. (Instituti Hydrometeorologjik)
   • found: Buletini meteorologjik, 1959: cover (Republika Popullore e Shqipërisë, Instituti Hidrometeorologjik; Institut hydrométéorologique; Gidrometeorologicheskiĭ institut ; Tiranë)
   • found: Republika Shqiperise, 1972: t.p. (Republika Popullore E Shqiperise. Instituti Hidrometeorologjik)
   • notfound: Its Atlas klimatik i RPS të Shqipërisë, 1988: t.p. (Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë. Instituti Hidrometeorologjik; Academy of Sciences of the PSR of Albania. Hydrometeorological Institute; Académie des sciences de la RPS d'Albanie. Institut hydrométéorologique);Fjalori encik. Shqiptar, 1985: p. 417 (Instituti Hidrometeorologjik; a scientific-research institute established in 1962. It first existed as the Drejtorija e Shërbimit Hidrometeorologjik [no publs. in LC data base]. In 1962 it was renamed as Instituti Hidrometeorologjik and in 1973 it became a part of the Akademisë së Shkencave);LC data base, 08-24-94 (hdg.: Instituti Hidrometeorologjik (Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë)
  • Change Notes

   • 1994-08-24: new
   • 1997-11-21: revised
  • Alternate Formats