The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Dzhandzhakova, E. V.