The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. Servei d'Estudis