The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Poland. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu