The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Muʼassasat al-Kuwayt lil-Taqaddum al-ʻIlmī. Idārat al-Buḥūth