The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Sovi︠e︡t narodnykh komissarov Turkestanskogo krai︠a︡