Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File

From Library of Congress Name Authority File


us: Svensk-ryska arbetsgruppen för klarläggandet av den svenske diplomaten Raoul Wallenbergs