The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Universitatea Naṭională de Apărare Carol I. Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare