Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File

From Library of Congress Name Authority File


us: Dong chuan guo ji wen hua chuan mei (Beijing) ze ren you xian gong si