The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Ren min ti yu yin xiang chu ban she