The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Soviet Union. Ministerstvo avtomobilʹnogo, traktornogo i selʹskokhozi͡aĭstvennogo mashinostroenii͡a