The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Turkey. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı. Plânlama ve Koordinasyon Başkanlığı