Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service

From Library of Congress Name Authority File


us: Ji nian Sinuo dan chen ba shi zhou nian xue shu tao lun hui (1985 : Hohhot, China)