The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Chongqing Shi Shapingba qu di fang zhi ban gong shi