Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

From Library of Congress Name Authority File


Sagi, Abraham


 • URI(s)

 • Instance Of

 • Scheme Membership(s)

 • Collection Membership(s)

 • Variants

  • Śagi, Avi
  • Śagi, Avraham
  • Schweitzer, Abraham
  • Shṿaitser, Avraham
  • שגיא, אברהם
  • שגיא, אבי
  • שגיא, צבי
 • Additional Information

 • Exact Matching Concepts from Other Schemes

 • Closely Matching Concepts from Other Schemes

 • Sources

  • found: His Ḳirḳegor, c1991:t.p. (Avraham Śagi (Shṿaitser)) t.p. verso (Abraham Sagi (Schweitzer)) p. 4 of cover (Dr. Avraham Śagi; teaches philosophy at Univ. Bar-Ilan)
  • found: His Lo ba-shamayim hi, 1993?:t.p. (Avi Śagi) p. 4 of cover (Dr. Avi Śagi, teaches Jewish and general philosophy at Bar-Ilan University; member of the Institute for Advanced Studies, Hartman Institute, Jerusalem)
  • found: Jewish religion after theology, 2009:ECIP t.p. (Avi Sagi)
  • found: Hertsel az ṿeha-yom, c2008:t.p. (אבי שגיא = Avi Śagi) p. 4 of cover (פרופ' אבי שגי = Prof. Avi Śagi, teaches philosophy at Bar-Ilan Univ.)
  • found: National Library of France via VIAF, Aug. 10, 2016(born: 1953-12-09; preferred: Sagi, Avi 1953-....; birthplace: Bat-Yam (Israël); field of activity: Brenner Yossef-Haïm, Leibowitz Isaïe, Ayali Meir, Hartman David, Appelfeld Aharon, Rosen-Zvi Ariel; gender: Males; lang. code: heb; variant: Śagiyʼ, ʼAbraham, Śagiyʼ, ʼAbraham Šwayṣer, Śagiyʼ, ʼAbraham Šwayyṣer, Sagi, Abraham, Sagi, Avraham, שגיא, אברהם, שגיא, אברהם שויצר, שגיא, אברהם שוייצר; related: Englander Yakir, Stein Batya; note: Philosophe. - Professeur, Department of philosophy, Faculty of humanities, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israël (en 2003). - Né Schweizer; related title: 24 qriyʼwt bkitbey ʼAharon ʼApelpeld, 24 readings in Aharon Appelfeld's literary work, 24 קריאות בכתבי אהרן אפלפלד, ʻAl haʼemwnah ʻiywniym bmwśag haʼemwnah wbtwldwtayw bamaswret hayhwdiyt, ʼAlber Qaʼmiy whapiylwswpyah šel haʼabswrd, Albert Camus and the philosophy of the absurd, ʻAyin ṭwbah dw-śiyaḥ wpwlmws btarbwt Yiśraʼel seper ywbel limloʼt ʻayin [i.e. 70] šaniym lṬwbah ʼIylan, Barefooted homeland, Between religion and ethics, Beyn dat lmwsar, Beyn samkwt lʼwṭwnwmyah bmasoret Yiśraʼel, Beyn samkwt lʼwṭwnwmyah bmaswret Yiśraʼel, Biqoret śiyaḥ hazehwt hayhwdiyt, Biyqwret śiyaḥ hazehwt hayhwdiyt, Circles of Jewish identity, Conversion to Judaism and the meaning of Jewish identity, A critique of Jewish identity discourse, Elu va-elu', ʼElw waʼelw, ʼElw waʼelw mašmaʻwtw šel haśiyaḥ hahalakatiy ʻiywn bsiprwt Yiśraʼel, ʻEsriym wʼarbaʻ qriyʼwt bkitbey ʼAharon ʼApelpeld, ʼEtgar hašiybah ʼel hamasoret, ʼEtgar hašiybah ʼel hamaswret, Expositions and inquiries, Facing others and otherness, Faith Jewish perspectives, Giywr wzehwt yhwdiyt ʻiywn biyswdwt haHalakah, Gwp wmiyniywt baśiaḥ haṣiywniy-datiy heḥadaš, Halakhic loyalty, The human voyage to meaning, A hundred years of religious Zionism, Jewish religion after theology new perspectives in Jewish philosophy, Joseph Chayim Brenner as a Jewish existentialist, Judaism without illusion, Kierkegaard, religion, and existence the voyage of the self, Leybwbiyṣ mitpalmes timlwl wtiyʻwd wiydeʼw šel 13 šʻwt pwlmws, Lihywt Yhwdiy, Lihywt Yhwdiy Y"Ḥ Brener kʼeqsiysṭentṣyaʼliyst yhwdiy, Maʻgley zehwt yhwdiyt basiprwt hahilkatiyt, Hamasaʻ haʼenwšiy lmašmaʻwt ʻiywn hermenwyṭiy-piylwswpiy biyṣiyrwt siprwtiywt, Meʼah šnwt Ṣiywnwt datiyt, Meḥqariym wʻiywniym hagwt yhwdiyt baʻabar wbahwweh, Mḥuyabwt yhwdiyt mitḥadešet, Mḥwyabwt yhwdiyt mitḥadešet ʻal ʻwlamw whagwtw šel Dawid Harṭman, Mwl ʼaḥeriym waʼaḥerwt ʼetiyqah šel hansiygah hapniymiyt, Mwledet yḥepah maḥašabwt yiśrʼeliywt, Neʼemanwt hilkatiyt beyn ptiyḥwt lisgiyrwt, The new religious-Zionist discourse on body and sexuality, The old shall be renewed and the new sanctified, The open Canon on the meaning of Halakhic discourse translated by Batya Stein, Prayer after "the death of God", Pṣwʻey tpiylah - tpiylah lʼaḥar "mwt haʼel" ʻiywn penwmenwlwgiy basiprwt haʻibriyt, Pṣwʻey tpylah - tpilah lʼaḥar "mwt haʼel", Rab-tarbwtiywt biMdiynah demwqraṭiyt wiyhwdiyt seper haziykarwn lʼAriyʼel Rwzen-Ṣbiy Z"L, Religion and morality, Renewing Jewish commitment, Tarbwt yhwdiyt bʻeyn hasʻarah, Tarbwt yhwdiyt bʻeyn hasʻarah seper ywbel limloʼt šibʻiym šanah lYwsep ʼAhiyṭwb, To be a Jew, To be a Jew Joseph Chayim Brenner as a Jewish existentialist, Transforming identity the ritual transition from gentile to Jew structure and meaning, Twenthy-four readings in Aharon Appelfeld's literary work, Yahadwt beyn dat lmwsar, Yahadwt lloʼ ʼašlayah, Yahadwt pniym waḥwṣ diyʼalwg beyn ʻwlamwt, Hayašan yitḥadeš whaḥadaš yitqadeš ʻal zehwt, tarbwt wYahadwt ʼaswpah lzikrw šel Meʼiyr ʼAyyaliy, Yeshayahu Leibowitz, Yšaʻyahw Leybwbiyṣ mitpalmes, Yšaʻyahw Leybwbiyṣ ʻwlamw whagwtw, אתגר השיבה אל המסרת, אתגר השיבה אל המסורת, אלבר קאמי והפילוסופיה של האבסורד, אלבר קמי והפילוסופיה של האבסורד, אלו ואלו משמעותו של השיח ההלכתי עיון בספרות ישראל, נאמנות הלכתית בין פתיחות לסגירות, עשרים וארבע קריאות בכתבי אהרן אפלפלד, על האמונה עיונים במושג האמונה ובתולדותיו במסורת היהודית, עין טובה דו-שיח ופולמוס בתרבות ישראל ספר יובל למלאת עי"ן שנים לטובה אילן, פצועי תפלה - תפלה לאחר "מות האל", פצועי תפילה - תפילה לאחר "מות האל" עיון פנומנולוגי בספרות העברית, רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית ספר הזיכרון לאריאל רוזן-צבי, תרבות יהודית בעין הסערה ספר יובל למלאת שבעים שנה ליוסף אחיטוב, להיות יהודי י"ח ברנר כאקסיסטנציאליסט יהודי, ליבוביץ מתפלמס תמלול ותיעוד וידאו של 13 שעות פולמוס בהנחיית יונה הדרי עם אבי שגיא, זאב הרווי, משה הלברטל, תמר רוס, יעקב לוינגר, אליעזר גולדמן, אסא כשר, עזמי בשארה ויוסי זיו, מאה שנות ציונות דתית, המסע האנושי למשמעות עיון הרמנויטי-פילוסופי ביצירות ספרותיות, מעגלי זהות יהודית בספרות ההלכתית, מחקרים ועיונים הגות יהודית בעבר ובהווה, מחויבות יהודית מתחדשת על עולמו והגותו של דוד הרטמן, מחיבות יהודית מתחדשת, מול אחרים ואחרות אתיקה של הנסיגה הפנימית, מולדת יחפה מחשבות ישראליות, בקרת שיח הזהות היהודית, ביקורת שיח הזהות היהודית, בין סמכות לאוטונומיה במסרת ישראל, בין סמכות לאוטונומיה במסורת ישראל, בין דת למוסר, גוף ומיניות בשיח הציוני-דתי החדש, גיור וזהות יהודית עיון ביסודות ההלכה, ישעיהו ליבוביץ עולמו והגותו, ישעיהו ליבוביץ מתפלמס, הישן יתחדש והחדש יתקדש על זהות, תרבות ויהדות אסופה לזכרו של מאיר איילי, יהדות פנים וחוץ דיאלוג בין עולמות, יהדות ללא אשליה, יהדות בין דת למוסר) - http://www.viaf.org/processed/BNF%7C13172707
  • found: National Library of Israel via VIAF, Aug. 10, 2016(born: 1953; preferred: Sagi, Abraham, 1953-; field of activity: Jewish philosophy, קירקגור, סרן, 1813-1855, Kierkegaard, Søren, 1813-1855., בהט, מיכאל, 1915-, הרטמן, דוד בן שלום, 1931-2013, סולוביצ'יק, יוסף דב, 1903-1993., קמי, אלבר, 1913-1960, רוזן-צבי, אריאל, 1944-1996, אחיטוב, יוסף, 1933-2012, ברנר, יוסף חיים, 1881-1921, הלוי, חיים דוד, 1924-1998, ליבוביץ, ישעיהו, 1903-1994, אפלפלד, אהרן, 1932-, אילי, מאיר, 1913-2001, הרצל, בנימין זאב, 1860-1904; associated group: Mekhon Shalom Harṭman (Jerusalem), Universiṭat Bar-Ilan; occupation: College teachers; variant: Sagi, Abraham (Avi), Sagi, Avi, Schweitzer, Abraham, Shwitzer, Abraham, שגיא, אברהם, שגיא, אבי, שויצר, אברהם שגיא; related: סטטמן, דניאל, 1958-; related title: Double-edged sword, Herzl then and now, Jewish Israeli voyage, Living Judaism, Old shell [!]be renewed and the new sancified [!]., On faith, Society and law in Israel, אתגר השיבה את המסורת, אלו ואלו - משמעותו של השיח ההלכתי, אמונה בזמנים משתנים, נאמנות הלכתית, ספר מיכאל, על האמונה, פצועי תפילה - תפילה לאחר "מות האל", קירקגור - דת ואקסיסטנציה, רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, רוח צה"ל, תרבות יהודית בעין הסערה, לא בשמים היא, להיות יהודי, מחקרים ועיונים, מחויבות יהודית מתחדשת, מול אחרים ואחרות, מולדת יחפה, חרב פיפיות בידם, גיור וזהות יהודית, דת ואקסיסטנציאליזם בפילוסופיה של קירקגור, דת ואכסיסטנציאליזם בפילוסופיה של קירקגור, הרצל אז והיום, המסע האנושי למשמעות, המסע היהודי-ישראלי, החברה והמשפט בישראל - בין שיח זכויות לשיח זהות, החברה והמשפט בישראל - בין שיח זכיות לשיח זהות, הישן יתחדש והחדש יתקדש, ישעיהו ליבוביץ, יהדות פנים וחוץ, יהדות של חיים) - http://www.viaf.org/processed/NLI%7C000115566
  • found: National Library of the Netherlands via VIAF, Aug. 10, 2016(identifier: 0000000109467641; preferred: Sagi, Avi, 1953-; field of activity: Kierkegaard, Søren (Søren Aabye), 1813-1855., Camus, Albert, 1913-1960.; related: Stein, Batya.; related title: Avi Sagi, Kierkegaard, religion, and existence, Meʼah šanot zionut datit, Pezuʻe tefilah, Tradition vs. traditionalism; note: B9515142: is senior lecturer Dept. of Philosophy Bar-Ilan Univ. Israel; (modern Jewish) philosophy of religion and Jewish law, ethics, sociology) - http://www.viaf.org/processed/NTA%7C142348058
 • Editorial Notes

  • [Machine-derived non-Latin script reference project.]
  • [Not same as: Sagi, Abraham, Ph. D.; Schweitzer, Avram, 1923- .]
  • [Non-Latin script references not evaluated.]
 • Change Notes

  • 1992-10-13: new
  • 2016-08-11: revised
 • Alternate Formats