The Library of Congress > Linked Data Service > Hubs

Bibframe Hub

Title
Taiwan yuan zhu min xi lie
Tʻai-wan yüan chu min hsi lieh
Taiwan yuan zhu min (Chen xing chu ban she)
Type
http://id.loc.gov/ontologies/bflc/Hub
Authorized Access Point
Taiwan yuan zhu min xi lie
Authorized Access Point Variant
Tʻai-wan yüan chu min hsi lieh
Taiwan yuan zhu min (Chen xing chu ban she)