The Library of Congress > Linked Data Service > Hubs

Bibframe Hub

Title
Shanxi shi fan da xue xue shu wen ku
Shan-hsi shih fan ta hsüeh hsüeh shu wen kʻu
Xue shu wen ku
Type
http://id.loc.gov/ontologies/bflc/Hub
Authorized Access Point
Shanxi shi fan da xue xue shu wen ku
Authorized Access Point Variant
Shan-hsi shih fan ta hsüeh hsüeh shu wen kʻu
Xue shu wen ku