The Library of Congress > Linked Data Service > Hubs

Bibframe Hub

Title
Zi zhi tong jian wai ji
資治通鑑外紀
Type
http://id.loc.gov/ontologies/bflc/Hub
Authorized Access Point
Liu, Shu. 1032-1078 Zi zhi tong jian wai ji
Authorized Access Point Variant
Liu, Shu. 1032-1078 資治通鑑外紀