The Library of Congress > Linked Data Service > Hubs

Bibframe Hub

Title
Che-chiang sheng kʻo hsüeh chi shu chü chʻing pao yen chiu so
Type
http://id.loc.gov/ontologies/bflc/Hub
Authorized Access Point
Che-chiang sheng kʻo hsüeh chi shu chü chʻing pao yen chiu so