The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Instances

Bibframe Instance

Title
Cuộc chié̂n tranh bá̆t buộc hò̂i ký
Type
Print
Identified By
Lccn: 2008450735
Note
Physical details: ill.
Previously published: TP Hồ Chí Minh : Nhà xuất bản Trẻ, 2004.
"Có bổ sung, chỉnh sửa"--Added t.p.
Dimensions
20 cm.
Extent
350 p.
Provision Activity Statement
Hà Nội : Nhà xuá̂t bản Hội nhà Văn, 2007.
Provision Activity
Publication: Vietnam 2007
Publication: Hà Nội Nhà xuá̂t bản Hội nhà Văn 2007
Responsibility Statement
Nguyẽ̂n Văn Hò̂ng
Issuance
single unit
Authorized Access Point
Cuộc chié̂n tranh bá̆t buộc