The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Instances

Bibframe Instance

Title
Kvävemboliseringsförsök med humusprov från gödslingsförsöksytor i skogsbestånd på fastmark
Type
Print
Identified By
Lccn: 68098604
Extent
(2), 13 l. 15 l. of tables, 2 l. of diagrs. 30 cm.
Provision Activity Statement
Stockholm, 1967.
Provision Activity
Publication: Sweden 1967
Publication: Stockholm 1967
Issuance
single unit
Series Statement
Stockholm. Skogshögskolan. Institutionen för växtekologi och marklära. Rapporter och uppsatser
Authorized Access Point
Kvävemboliseringsförsök med humusprov från gödslingsförsöksytor i skogsbestånd på fastmark