The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Instances

Bibframe Instance

Title
Egzorta
Identified By
Lccn: 62038659
Extent
score (34 p.) 38 cm.
Provision Activity Statement
[Warszawa]; Polskie Wydawn. Muzyczne; [1961]
Provision Activity
Publication: Poland 1961
Publication: Warszawa Polskie Wydawn. Muzyczne 1961
Responsibility Statement
do tekstów starohebrajskich na głos recytujący, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną. Exhortation, to old Hebrew texts, for a speaker, mixed choir, and symphony orchestra
Issuance
single unit
Authorized Access Point
Egzorta,