The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Zhonghua xin yun Zhonghua xin yun.
Type
Text
Language
English
Classification
LCC: PL1201 .C3849 1973 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 72835012
Authorized Access Point
China. Jiao yu bu. Guo yu tui xing wei yuan hui. Zhonghua xin yun