The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Chiang nan i yeh
Type
Text
Contribution
Han-tzu, pseud. [from old catalog] Contributor
Li, Na, [from old catalog] joint author.
Zhu Jiang dian ying zhi pian chang. Bian ji shi. Contributor
Language
Chinese
Classification
LCC: PN1997.A1 H28 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 79843692
Authorized Access Point
Han-tzu, pseud. Chiang nan i yeh
Authorized Access Point Variant
Li, Na, Chiang nan i yeh
Zhu Jiang dian ying zhi pian chang. Bian ji shi. Chiang nan i yeh