The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Ren quan xue bao Ren quan xue bao =
Type
Text
Language
Chinese
Classification
LCC: JC571 .J45 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 89640964
Authorized Access Point
Ren quan xue bao =