The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Analytika programmata kai ekpaideusē tōn ekpaideutikōn Analytika programmata kai ekpaideusē tōn ekpaideutikōn
Type
Text
Classification
LCC: LB1060 .E43 1999 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 99485374
Authorized Access Point
Eisner, Elliot W. Analytika programmata kai ekpaideusē tōn ekpaideutikōn