The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Di yuan zheng zhi yu Zhongguo wai jiao Di yuan zheng zhi yu Zhongguo wai jiao
地缘政治与中国外交 地缘政治与中国外交
Type
Text
Language
Chinese
Geographic Coverage
China
Classification
LCC: JC319 .T54 1998 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 99456505
Authorized Access Point
Ye, Zicheng (Professor) Di yuan zheng zhi yu Zhongguo wai jiao
Authorized Access Point Variant
叶自成 (Professor) Di yuan zheng zhi yu Zhongguo wai jiao